Home   Rodzice

Rodzice

Rodzice

Święto rodziny (2)Rodzice mają prawo do:
 • czynnego udziału w życiu przedszkola
 • wglądu w roczne plany pracy przedszkola oraz do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych
 • spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i dydaktyczne
 • opiniowania pracy przedszkola – stała współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka pozwoli zachować wysoki poziom placówki i spełniać oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Pamiętajmy o tym że, aby dać dzieciom dobry emocjonalny start, powinniśmy przestrzegać niżej wymienione zasady:
 1. Znajdź czas, żeby słuchać dzieci – nawet jeśli nikt Ciebie nie słuchał, kiedy byłeś mały. Będą one wtedy czuły się dowartościowane, będą myśleć pozytywnie, szukać dobrych rozwiązań swoich problemów
 2. Szanuj dzieci, a wtedy będą one rosły, szanując Ciebie i innych – nawet jeśli Tobie ludzie okazywali niewiele szacunku, kiedy byłeś dzieckiem, a i dziś nie każdy Cię szanuje
 3. Doceniaj dzieci – za to, że są, za to jak wyglądają, za to, że mają swoje własne pomysły, zainteresowanie, myślą po swojemu- nawet jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio ktoś docenił Ciebie
 4. Przytulaj dzieci – oczywiście za ich przyzwoleniem dawaj i odwzajemniaj uściski. Dzieci lubią również odwzajemnianie
 5. Pozwól im bać się i denerwować – łzy i wściekłość są zdrowe, pozwalają pozbyć się smutku i frustracji. Wszyscy się czasami boimy i frustrujemy, od czasu do czasu potrzebujemy się wypłakać
 6. Baw się z dziećmi – w czasie zabawy uczą się, dojrzewają, kochają. Pozwól im wybrać zabawę i przeprowadzić ją- nawet jeśli wydaje Ci się, że masz ważniejsze sprawy do zrobienia
 7. Pozwól im jak najwcześniej podejmować własne decyzje – bo tylko w ten sposób będą rosły ucząc się siebie, współpracy, decydowania- nawet jeśli ich decyzje są kłopotliwe i niewygodne dla Ciebie
 8. Wyznaczaj względne granice- i pamiętaj, że nagroda jest skuteczniejsza niż kara – nawet, gdy trudno Ci w to uwierzyć
 9. Pozwól im badać, poznawać – nawet, gdy Cię to przestrasza i niepokoi
 10. Oczekuj od dzieci tylko najlepszego – a one zrobią wszystko, aby pokazać, że masz rację
 11. Ciesz się dziećmi i nie martw się zbyt dużo – dzieci są silne, sprytne, zdolne, kochające i bycie z nimi jest przywilejem
 12. Myśl dobrze o sobie i dbaj o siebie – troszcz się o miłą atmosferę w domu. Dziecko przeżywa problemy rodziców. Nie pozwól cierpieć dzieciom z własnego powodu.
Dekalog rodzica:
 • Miłość daje miłość – uczy swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności względem drugiego człowieka
 • Szanuję cudze poglądy – staram się spokojnie wysłuchiwać relacji mojego dziecka, zanim wyrażę ostateczną opinię
 • Lęk jest wrogiem zaufania – dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery, przychylności i aprobaty
 • Autorytety są drogowskazami w osiągnięciu życiowych celów – podsuwam mojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi
 • Przykład własnego życia jest najlepszą nauką – unikam fałszu i dwuznaczności w swoim postępowaniu
 • Mówię dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi – mobilizuję je do działania, wskazując jego mocne strony
 • Umiem „czytać” swoje dziecko – znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenia
 • Empatia to dar rozumienia bez słów – reaguję na przeżycia dziecka właściwą, emocjonalną postawą
 • Pochwała jest motorem dalszych sukcesów – rozsądnie nagradzam sukcesy swego dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania
 • Pomagam w granicach rozsądku – uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów