Home   Plan dnia

Plan dnia

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:
Godzina Zajęcie
6:30– 8:30 Schodzenie się dzieci zabawy dowolne dzieci, praca indywidualna i w małych grupach- zajęcia wyrównawcze
8:30 – 8:40 Zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych
8:40 – 8:50 Przygotowanie do śniadania (toaleta)
850: – 9:15 Śniadanie (zabawy dowolne dzieci, które skończyły posiłek)
9:15 – 9:30 Zabawy z muzyką (rytmika, terapia ruchowa, zabawy z piosenkami, zabawa z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, taniec)
9:30 – 10:30 Zajęcia
10:30– 11:30 Szatnia i pobyt na powietrzu
11:30 – 12:00 Szatnia i przygotowanie do posiłku (toaleta)
1200– 1230 Obiad
1230– 1240 Toaleta (mycie zębów)
1240– 1430 Odpoczynek, zabawy dowolne, pobyt na powietrzu. Zabawy ruchowe
1430– 1445 Toaleta
1445– 1500 Podwieczorek (zabawy dowolne dzieci, które skończyły posiłek)
1500– 1600 Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne. Prace wyrównawcze z dziećmi
1600– 1730 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Praca zespołowa i indywidualna z dziećmi. Pobyt na powietrzu, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają.
Zakończenie roku (38)Liczba i czas zajęć w przedszkolu
  • Gr.I (2 – 3-latki) jedno zajęcie (5 do 10 min.)
  • Gr.II (4-latki) jedno zajęcie w I półroczu oraz dwa zajęcia w II półroczu (10 do 15 min.)
  • Gr.III (5-latki) dwa zajęcia (20 do 30 min.)