Home   Opłaty

Opłaty

Opłaty

Zakończenie roku (1)Opłaty:
1. Opłata za pobyt w przedszkolu dziecka 3-5 lat wynosi 650 zł za jeden miesiąc.
2. Czesne za dziecko 2-letnie wynosi 700 zł
3. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy wpłacać do 5 każdego miesiąca na konto:
79 80150004 0041 2151 2040 0001
lub do dyrektora przedszkola.
4. Obowiązkowe ubezpieczenie dziecka w każdym roku przedszkolnym na okres zawarty w umowie (tj. IX-VIII). Wysokość składki zależy od wariantu ubezpieczenia wybranego przez rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.