Home   Oddział 0

Oddział 0

Dzień w przedszkolu (38)W Przedszkolu “Wesołe Nutki” prowadzony jest oddział “0”

  • przygotowanie dzieci 5-o letnich do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Koszt całodzienny pobytu dziecka 5-cio letniego w przedszkolu wynosi 450 zł.

Zapisy dzieci do oddziału “0” trwają od 1 marca do końca kwietnia (w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola).

Zgłoszenie dziecka następuje poprzez złożenie “karty zgłoszenia” do dyrektora placówki.

O przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny decyduje kolejność zgłoszeń.