Home   Nasza oferta

Nasza oferta

Nasza oferta

Dzień w przedszkolu (66)Przedszkole „Wesołe nutki” zapewnia:
 • bezstresową adaptację dziecka w przedszkolu
 • miłą, ciepłą atmosferę
 • bezpieczny i radosny pobyt dzieci w przedszkolu
 • zdrowe, urozmaicone wyżywienie przygotowywane w kuchni przedszkolnej
 • wysoki poziom edukacji w różnych sferach aktywności dziecka (podmiotowe traktowanie dzieci)
 • wiele różnorodnych atrakcji dla dzieci
 • w każdym dniu pobytu dziecka w przedszkolu organizowana jest praca indywidualna, grupowa i zespołowa
 • praca z dziećmi jest kontynuowana w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN
 • zajęcia dostosowane są do wieku dziecka, jego indywidualnych możliwości, potrzeb i zdolności
 • w pracy z dziećmi stosowane są różne metody
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec, teatralne, gimnastyka korekcyjna, logopedia, język obcy, twórcza aktywność plastyczna, terapia pedagogiczna
 • opieką, wychowaniem i edukacją dzieci zajmuje się wykwalifikowana kadra