Home   Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Bal karnawałowy (5)Zapisy na nowy rok szkolny rozpoczynają się od dnia 1 marca i trwają do momentu wykorzystania ilości miejsc w przedszkolu.
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
  • Rekrutacji do przedszkola dokonuje dyrektor na podstawie wypełnionej i złożonej w placówce „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”
  • Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można nabyć od dyrektora placówki lub pobrać jej wzór klikając tutaj
  • W wyznaczonym przez dyrektora czasie spisywana jest Umowa przyjęcia dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki”
  • Rodzice na piśmie mogą upoważnić inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola, podając: imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz serię i numer dowodu osobistego tej osoby. Wzór upoważnienia można pobrać klikając tutaj

 Serdecznie zapraszam do dokonywania zapisów dzieci w wieku 2 – 5 lat do przedszkola.

Z poważaniem Hanna Karpińska