Home   Karta praw dziecka

Karta praw dziecka

Karta praw dziecka

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki” zapewnia przestrzeganie praw dziecka.

Bal karnawałowy (56)Karta praw dziecka
 • mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia
 • mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością
 • mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek
 • mam prawo oczekiwać szacunku
 • mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość
 • mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym
 • mam prawo pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedź
 • mam prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania
 • mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa
 • mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi
 • mam prawo być kochanym takim, jakim jestem
 • mam prawo, pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji
 • mam prawo do odpowiedzialności za siebie
 • mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu
 • mam prawo do wygrywania
 • mam prawo troszczyć się i aby o mnie się troszczono, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać