Home   Kadra

Kadra

Kadra

Hanna karpińskaDyrektor przedszkola:

Hanna Karpińska

Wykształcenie: mgr pedagogiki
Kwalifikacje:
  • pedagogika przedszkola
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • pedagogika ogólna
  • kurs zarządzania i kierowania oświatą

Kadra Pedagogiczna

  • w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Nutki” każdą grupą dzieci opiekuje się nauczyciel i pomoc nauczycielki w zależności od potrzeb
  • podstawowy wymóg stawiany kadrze pedagogicznej, to wysokie kwalifikacje i umiejętności ich wykorzystywania w codziennej pracy
  • nauczyciele mają możliwość korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego
  • cały personel tworzy miłą, przyjazną atmosferę, starannie przygotowuje się do pracy z dziećmi, troszczy się o ich zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy, wszechstronny rozwój